Spørsmål og svar om solceller

Om du ikke finner svar på det du lurer på under, kontakt oss.

Kan jeg avlese produksjon i appen?

Ja, alle våre anlegg leveres med app for avlesing av produksjon. Du får da informasjon om produksjon nå, i dag, denne uken, denne mnd, hittil i år og i anleggets levetid. Forutsetningen er at du har et normalt Wifi-nettverk i boligen din.

Kan jeg lagre strømmen jeg ikke bruker selv?

Solkonto: Et virtuelt "batteri" som lar deg lagre overskuddsstrøm for senere bruk. En smart måte å maksimere verdien av din solenergiproduksjon, spesielt i perioder med høyere strømpriser. Batteribank: En fysisk løsning installert hjemme som lar deg lagre og bruke overskuddsstrøm når som helst, noe som øker din energiuavhengighet. For å finne ut hvilken løsning som passer best for deg, anbefaler vi at du tar kontakt med oss for en grundigere samtale.

Når trenger jeg en optimizer?

Optimizere benyttes for å optimalisere anlegg til å produsere mest mulig strøm. Dersom det er panel som har skygge deler av dagen, vil det være naturlig å montere optimizere på disse. Normalt monteres det mellom 5 og 25 panel på en serie. Dersom et eller flere av disse har skygge, slik at de bare produserer 25% av de andre, så vil alle panel produsere 25%. Dermed tapes mye effekt. Det vil da være naturlig å montere optimizere på panel som får skygge eller når panel i samme serie ligger på forskjellige takflater.

Hva er en inverter?

Vekselretteren (inverteren) omformer strømmen du får fra soltaket til den strømmen du trenger i stikkontakten din. Vi tilpasser vekselsretteren til strømnettet i huset, antallet paneler og krav fra netteier. Strømmen vil deretter kunne brukes hvor som helst i huset. Vekselretteren er på størrelse med et A3-ark og bygger ca. 30cm ut fra veggen, og monteres primert utvendig. I noen tilfeller kan inverteren også plasseres innvendig, men dette krever ekstra risikovurderinger og tiltak med hensyn til varme. Dette er for at den genererte varmen ikke skal utgjøre noen fare. I tillegg har vekselretteren en sikkerhetsfunksjon som gjør at den automatisk reduserer effekten når temperaturen overstiger en maks temperatur. Vekselretteren har også 2 vifter som skal sørge for at det ikke skjer en overoppheting.

Kan jeg benytte anlegg ved strømbrudd?

Ved et strømbrudd vil solcelleanlegget bli koblet ut automatisk, slik at det ikke kommer strøm på nettet. Dette av sikkerhetskrav fordi det da kan jobbes på nettet. Det er mulig å koble anlegg slik at det fungerer ved strømbrudd. Dette krever eget utstyr, og normalt også batteribank. Ta kontakt om dette er ønskelig.

Kan jeg gjøre noe av installasjonen selv?

Vi tar normalt hele prosessen, slik at alt går smertefritt. Det er mulig å montere takfester og solceller selv, men det må da avtales i hvert enkelt tilfelle. El-installasjonen må uansett utføres av en godkjent el-installatør. Dersom du ønsker å skjule kablene, som går fra solcellene til koblingspunkt/inverter, og fra denne til sikringsskapet, kan du også gjøre en egeninnsats på dette.

Trenger jeg noe utstyr utover tilbud?

Om du ønsker å følge produksjonen til anlegget ditt på PC eller mobil må du ha internettilkobling i boligen din, og et normalt WIFI-nettverk.

Hva skjer med strømmen jeg ikke bruker?

Overskuddsstrømmen din leveres tilbake til nettet, og det er viktig å ha en strømavtale som sikrer deg minimum spottpris for dette. En smart løsning for overskuddsstrømmen er å benytte Solkonto-konseptet, et virtuelt "batteri" for lagring av strøm. På solrike dager kan du lagre overskuddsstrømmen for senere bruk, som i vintermånedene når strømprisene er høyere. Dette gir deg større uavhengighet fra strømnettet, og lar deg maksimere verdien av din solenergiproduksjon. Husk, ulike strømleverandører har ulike løsninger for lagring og bruk av overskuddsstrøm.

Kan snø eller skygge være en hindring?

Alt som dekker over solcellepanelene, som for eksempel snø, is og skygge, vil hindre produksjonen. Selv om kun ett av panelene dekkes til kan produksjonen ødelegges for alle panelene som er tilknyttet den aktuelle delen av anlegget. Derfor gjør vi blant annet skyggeberegninger for alle potensielle prosjekter. Det beregnes også snølast. Dette for at utstyr skal tåle snølast som er angitt av kommune der vi monterer

Leveranse og retur

Hvor lang tid tar det med montering?

Normalt beregnes ca. 1 dag pr. 10 panel, pluss 1 dag med oppstart og nedrigging. Det betyr at 30 panel tar ca. 3-4 dager.

Hvor lang er leveringstiden?

Når du har signert på ordre/avtale vil vi sette igang prosess og planlegging. Du vil da innen 1-2 uker få tildelt en monteringstid på ditt anlegg. Normalt tar det ca. 4-8 uker fra bestilling til montering, men det kan avvike noe avhengig av pågang.

Faktura

Får jeg finansiering?

Normalt ordnes finansiering gjennom bank som har finansiering på bolig. Dette ordnes ved at man låner opp nødvendig beløp på bolig og nedbetales sammen med boliglån. I og med at dette er en langsiktig investering, vil dette ofte være den beste og billigste finansieringen. Forhør deg med din bank.

Hvordan er betaling?

Våre vilkår for betaling er normalt 40% ca. 14 dager før montering, 40% ved oppstart og 20% når anlegg settes i drift. (Montører er ferdig)

Annet

Hva skjer med verdi på huset med solcelleanlegg på taket?

Ved å ha solceller på taket øker boligverdien i markedet. Det betyr at den som kjøper får lavere strømutgifter, samtidig som man er mer miljøvennlig. Ved salg eller utleie av bolig er det krav om at boligen energimerkes, og solcelleanlegget er med på å forbedre denne energimerkingen.

Fungerer solenergi like bra om vinteren?

Så lenge solcellene ikke er dekket av snø eller is vil det være produksjon i anlegget, forutsatt at det er lyst ute. Produksjonen vil dog være betydelig mindre enn i vår- og sommerhalvåret.

Hvordan vedlikeholder jeg anlegget?

Trær kan vokse mye i løpet anleggets levetid, og om de skygger for taket blir produksjonen naturligvis lavere, så du bør klippe og vedlikeholde planter og trær rundt anlegget for å få mest mulig produksjon og unngå fare for skader fra kvist og grener. Hvis det samler seg snø på taket og du er fast bestemt på å fjerne snøen, lar det seg selvfølgelig gjøre. Bruk en kost eller en børste og fei snøen av. Ikke bruk utstyr av metall, slik som skraper eller spader. Men det beste er nok å la snøen ligge - siden den raskt vil gli av de glatte panelene og/eller bli smeltet bort av solen.